Default welcome msg!

Felhasználási feltételek:

 

Szerződés hatálya:

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a Simonné Venter Éva ( 2851 Környe Somlói út 5), továbbiakban Szállító, a Vevők részére a www.simonmeheszetkornye.hu weboldalon keresztül elektronikus áruértékesítést végez. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Szállítóval jövőben megkötött elektronikus kereskedelmi ügyletre is.

Megrendelés:

A termékekre a weboldalon feltüntetett árak vonatkoznak A méhészet által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A www.simonmeheszetkornye.hu oldalon található termékek árai az ÁFA-t tartalmazzák. A megrendelés leadása után visszaigazoló e-mail-t küldünk, az abban szereplő árakra méhészetünk árgaranciát vállal, azaz a megrendelt termékeket, függetlenül a megrendelés leadása után történő árváltozásoktól, a visszaigazolásban szereplő árakon fogjuk kiállítani a számlát.

A  www.simonmeheszetkornye.hu weboldalon található szállítási feltételekben foglaltak szerint és előzetes egyeztetés után vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását. A termékek tárolására vonatkozó előírások be nem tartásáért az átvétel után a vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Vevőt terhelik.

Vevő nem kér szállítást, de a megrendelt terméket a Szállítói értesítéstől számított 5 napon belül nem szállítja el a budapesti Méhzi Méz Világ üzletből, abban az esetben a méhészetünk törli a vevő megrendelését melyről e-mailon értesítjük a megrendelőt. A vevő a megrendelését minden esetben elektronikus formában köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a megrendelőt terheli.

Elküldött és visszaigazolt megrendelés lemondása, módosítása:

Az elküldött és visszaigazolt megrendelések lemondására a kiszállítást megelőzően legalább 2 nappal elektronikusan a smkornye@gmail.com  címre küldött e-mailben van lehetőség a megrendelő pontos adatainak megadására.

Amennyiben a leadott megrendelés visszaigazolásakor derül ki, hogy elírás vagy rossz adatbevitel történt a vásárló részéről (pl. helytelen szállítási cím, vagy rossz rendelt termék mennyiség), úgy abban az esetben a smkornye@gmail.com e-mail címen keresztül van lehetősége az észrevett hibák javítására, módosítására.

Fizetési feltételek:


A Szállító webfelületen történő minden értékesítésről Vevő részére számlát állít ki. A Szállító – abban az esetben, amikor a Vevő az áru ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát könyvelt postai küldemény formájában küldi meg a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a könyvelt küldemény formájában megküldött számlát a megrendelésen szereplő címen nem veszi át, azt a kézbesítés második megkísérlési napját követően kézbesítettnek kell tekinteni és a Szállítóval szemben a késedelemre hivatkozni nem lehet.

A Szállító a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Szállító bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru szállítónak történő átadásának napja. A Szállító a vételárat a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

Fizetési lehetőségek:

1. Utánvéttel:

Utánvéttel a futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a megrendelt termék árát és a szállítási költséget utólag, a termék átvételekor kell a Szállítónak megfizetni. Utánvétellel való szállítás díját a " Szállítási díjak" fejezetnél megtalálhatóak.

2. Előre utalással:

Belföldi számlaszám: 63200133-11069722

Payplay:

3. Készpénzben Méhzi Méz Világ üzletbe (Budapest V. kerület Erzsébet tér 1):

 Amennyiben a megrendelő nem kér szállítást, a megrendelt termékeket személyesen átveheti a Méhzi Méz Világ üzletben,  és átvételkor készpénzben kifizetheti az áruk értékét.

Áruházunk fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek rendelésénél egyedi fizetési feltételeket állapítson meg.

Szállítási feltételek:


A Szállító érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (háború, sztrájk, természeti katasztrófa) -Vis Maior- által okozott akadályoztatás esetén a Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményi nélkül.

A megrendelés teljesítése a méhészet kapacitásának függvénye. A termelő nem vállal felelősséget a méhészeti év miatt bekövetkezett kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.

A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve a minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, a Szállító képviselőjének, illetve a fuvarozónak az aláírásával hitelesítenie kell. A Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktanul a szállítónak.

Amennyiben a vevő a megrendelt árú átvételi helyét a nem a méhészet telephelyének 40km-es körzetében határozza meg, a jelenlegi őstermelőkre vonatkozó törvények miatt a megrendelést és annak szállítását átadja a Méhzi Kft-nek. Ebben az esetben is a weboldalon szereplő árak és vásárlási feltételek maradnak érvényben.

A szállítás lehetséges módozatai:

 

1. Házhoz szállítás:

• Business-Parcel (0-40 kg) csomag esetén gyors és hatékony csomagszállítás háztól házig.

• Magyarországon, minden városban és településen a csomagokat,  a futárszolgálat munkaidőben (8-17 óra között) kézbesíti. Második kézbesítési kísérlet ingyenes.

• Háztól házig szállítás minden címre

• Minden csomagra automatikus értékbiztosítás 50 000 Ft-ig, csomagonként

• Track & Trace® technológia

• Call center címzettek részére 07:00 – 20:00 óráig

 

2.A termékek személyes átvétele Méhzi Méz Világ üzletbe ( Budapest V. kerület Erzsébet tér 1.)

 Lehetőség van arra is, hogy megrendelését a Méhzi Méz Világ üzletben (Budapest V. kerület Erzsébet tér 1.) személyesen vegye át. Ebben az esetben a megrendelés leadását követően a forgalmazóval történő időpont egyeztetés alapján vehetőek át a megrendelt termékek. Erről a forgalmazó minden esetben értesítést is küld. A Méhzi Méz Világ üzletben átvett termékek árára a Méhészet árgaranciát vállal és minden esetben a web áruházban szereplő árak érvényesek.

 

Szállítási díjak:

 

Futárszolgálattal történő megadott címre történő szállítás esetén a szállítási költség  a következőképpen alakulnak: 

Előre utalás esetében: 

Csomagsúly  (Kg) Szállítási díj/ csomag (Ft)
1,1 - 2 kg 1334 Ft
2,1 - 3 kg 1524 Ft
3,1 - 5 kg 1588 Ft
5,1 - 10 kg 1651 Ft
10,1 -15 kg 1778 Ft
15,1- 20 kg 1905 Ft
20,1 - 25 kg 2096 Ft
25,1 - 30 kg 2350 Ft
30,1 - 40 kg  2540 Ft

 


 

Utánvétel esetén a szállítási díjak:

Utánvétel eseténen a szállítási díjat az utánvétel díja terheli ami a következőképpen alakulnak:

Csomagsúly  (Kg) Szállítási díj/ csomag (Ft)
1,1 - 2 kg 1334 Ft
2,1 - 3 kg 1524 Ft
3,1 - 5 kg 1588 Ft
5,1 - 10 kg 1651 Ft
10,1 -15 kg 1778 Ft
15,1- 20 kg 1905 Ft
20,1 - 25 kg 2096 Ft
25,1 - 30 kg 2350 Ft
30,1 - 40 kg  2540 Ft

 

Utánvét összege:  Díja  (Ft)
10000 Ft-ig 550 Ft
20000 Ft-ig 600 Ft
50000 Ft-ig 800 Ft
100000 Ft-ig 1100 Ft
150000 Ft-ig 11350 Ft
150000 Ft felett a vásárolt termékek  értékének 1%-a
   

 

A megadott összegek az üzemanyag árának és a szolgáltatók díjtétel változásainak függvényében változhatnak!  

Személyes átvétel esetén szállítási és csomagolási költséget nem számítunk fel.

Szállítás külföldre:

Külföldre történő szállítás esetén vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot e-mail-ben.

Elállás joga:

Megrendelése során a Vevő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Internetes vásárlások esetén a Vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 15, azaz tizenöt munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a szállító cég, futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Szállító köteles a Vevő által kifizetett termék összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30, azaz harminc napon belül visszatéríteni. Szállító kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Szállító követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Szállító jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:
1. a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy
2. a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét.

Garancia és szavatosság:

Termelő az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]

A termelő szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Ha a Szállító a teljesítéshez fuvarozót vagy futárszolgálatot vesz igénybe, Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségét a kézbesítő/fuvarozó előtt ellenőrizni és sérülés észlelése esetén jegyzőkönyvet felvetetni. Utólagos reklamációt az áru fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül Szállító nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, a Vevő köteles megakadályozni a termék felhasználást. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.